Polityka prywatności i polityka cookies

W tym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://neopapier.pl/ oraz dokonywaniem zakupów w sklepie internetowym w zakładce SKLEP pod tą samą domeną.

Korzystanie z ww. stron oznacza akceptację poniższych warunków Polityki prywatności i Polityki cookies.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@neopapier.pl.

Informacje ogólne.

Niniejsza Polityka prywatności i polityka cookies opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.
Administratorem Strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Monika Królikiewicz
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz postanowieniami niniejszej Polityki prywatności proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: sklep@neopapier.pl.
Dane osobowe podane dobrowolnie na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. Realizacja zamówienia i obsługa umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. Wystawienie faktury, rachunku i spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. Rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. Tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. Analiza danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. Wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 9. Zarządzanie stroną internetową Administratora na innych platformach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 10. W celu wysyłania newslettera (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
 11. Prowadzenie systemu komentarzy wpisów blogowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 12. Kontakt i obsługa korespondencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez operatora,

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Hosting

Sklep jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora JDM.pl.

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych.

 1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 2. kurierzy
 3. dostawca systemu do fakturowania
 4. operatorzy pocztowi
 5. operatorzy płatności
 6. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 7. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 2 lata.

​Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 1. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Informacje o formularzach.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA).

Zgoda na cookies

Podczas pierwszego wejścia na stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne działanie wskazane w komunikacie, aby móc dalej korzystać z serwisu. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody na ciasteczka.  W przypadku braku zgody należy opuścić Stronę.
Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Edge
 2. Internet Explorer
 3. Chrome
 4. Safari
 5. Firefox
 6. Opera

Urządzenia mobilne:

 1. Android
 2. Safari (iOS)
 3. Windows Phone

Treści ze stron internetowych zewnętrznych dostawców oraz linki odsyłające do innych stron

Administrator może osadzać na Stronie treści ze stron internetowych zewnętrznych podmiotów (np. filmy z serwisu You Tube).
Dane o odtwarzaniu treści przez użytkownika mogą zostać zapisane przez te podmioty trzecie.
Jeśli chcesz tego uniknąć, możesz wylogować się z danego portalu zanim odwiedzisz Stronę Administratora. Możesz również nie odtwarzać danych treści na Stronie.
Zalecam również zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych.
Na Stronie mogą pojawiać się również linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji Polityki prywatności ze względu na zmiany technologiczne, zmiany przepisów prawa oraz korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Poniżej znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności oraz linki do archiwalnych wersji.

Data ostatniej aktualizacji: 1.09.2022 r.